Ni M. V. Asuncion

May 2,500 ang inaasahang manggagaling sa 88 bansa, kasama ang 27 puno ng bansa o gobyerno, 113 kagawad ng Gabinete, gayun din ang mga lider ng negosyo, relihiyon, media at puno ng mga non-govern-ment organizations, ang Davos ay minsan pang magbibigay ng pagkaka-taon sa Pangulo upang ipabatid ang mga karanasan at makipagtulungan nangpuspusan sa mga bagong lider at palaisip, hinggil sa napakara-ming hamong kinakaharap ng daigdig ngayon.

Sa simula pa lamang, niliwanag na ng Pangulo ang halaga ng ugnayang pandaigdig na binigyang tingkad ng adyenda ng gobyerno ukol sa puli-tika at ekonomya. Sabi nga niya sa talumpati sa Vin D’Honneur noong Biyernes, “dapat tayong pumalaot sa daigdig. Kailangan natin ang daig-dig at naniniwala akong kailangan din tayo ng mundo.’

Talagang kailangan ang puspusang ugnayang pandaigdig at ang lalong pagpapabuti ng samahan natin, tulungang pangkapanatagan, pamumu-hunan at pangangalaga sa ating napakahalagang Overseas Filipino Workers.

— 0 —

Katapusan ng protesta ni Sen. Legarda… Ang pagwawalang bisa sa protesta ni Senador Loren Legarda laban kay Bise Presidente Noli de Castro ang tahasang nagwakas sa mga may alinlangan sa pagkahalal maging sa Pangulong Arroyo man.

Sa inilagdang pasiya ng Presidential Electoral Tribunal (PET), isinaad na laht ng election returns at certificates of canvass na pinotrestahan ni Senador Legarda ay genuine, tunay at sinulatan nang angkop. Sinabi rin ng PET na hindi sapilitang pinasok ang Kapulungan ng mga Kinatawan, gaya nang bintang at maging ang saksi ni Senador Legarda ay nag-sabing walang sapilitang pagpasok na nangyari at wala ring nangyaring pagpapalit ng mga election returns, at dahil dito, ang proklamasyon ni Bise Presidente Noli de Castro ay nakasalig sa tunay na mga dokumen-tong panghalalan. At yamang ang mga dokumento sa paghahalal ng bise presidente at ng presidente ay magkahalintulad na dokumento, malinaw na ang pagkahalal sa Pangulong Arroyo ay nakasalig din sa tunay (genuine) na dokumento ng eleksiyon.

Ang pangyayaring ang PET, na siyang tanging may kapangyarihang magpasiya sa mga protesta laban sa Pangulo at Pangalawang Pangulo, ay bumoto nang buong pagkakaisa sa pagpapawalang saysay sa protesta ni Senador Legarda, ipinahihiwatig nito na hindi nila babalig-tarin ang kanilang hatol na inilagda sakaling may iharap na mosyon ukol sa rekonsideration.

At yamang hindi na kalayuan ang halalan ng 2010, dapat nang pabayaan na lamang ng mga sabik na sabik nang magpangulo ang nakaluklok na lehitimong halal na Pangulo na gampanan ang trabaho niya, at hintayin na lamang nila ang pagkakataon para kumandidato sa pinakamataas na tungkulin sa bansa. Ang totoo naman, maluwat nang nagsimula ang kampanyahan.

— 0 —

Lumalakas na BPO sa bansa Pinili ng Nestle ang Pilipinas bilang sentro ng kanilang backroom operations na bahagi ng malaking industriyang business process outsourcing o BPO. Ang Pilipinas ang magtutustos ng financial and employee service na kailangan ng mga kompanyang Nestle sa Malaysia, Singapore, New Zealand, Awstralya, Indonesya at iba pang bansa sa Asya.

Napakalakas na ng BPO mula noong 2001 na magsimula rito ang pawang call center operations. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong financial analysis, design engineering, animation at iba pang high value operations. Ang pangyayaring ito ay maliwanag na tanda ng pagtitiwala sa talino ng ating mga kababayan

Social Markers
add to del.icio.us :: Add to Blinkslist :: add to furl :: Digg it :: add to ma.gnolia :: Stumble It! :: add to simpy :: seed the vine :: :: :: TailRank

Advertisements