Ni M.V. Mendoza

Uso pa ba ang sulat? … Tawag sa kasalukuyang panahon ng texting at electronic mails ay paperless society. Nasa electronic at technological age tayo na ang by-word ay instant. Dahil dito marami ang nagtatanong nang – uso pa ba ang traditional letter?

Mayroong mga pagkakataon na kinakailangan ang pagpapadala ng sulat. Una, ay para ipahiwatig o sabihin ang pagmamahal. Sa totoo lang, mas exciting pa rin ang makatanggap ng love letters. Ito yung mga sulat na tinatago at ginagawa nating mementos. Sino ba sa atin ang walang tinatagong love letter mula sa first love o sa great love natin?

Pangalawa, para sa kamustahan ng magkakaibigan. Friendship. Hanggang ngayon tinatago ko ang mga sulat ng mga kaibigan ko. Kahon-kahon na ito. Ang saya kung nakakatanggap ng sulat at cards sa koreo mula sa kaibigan na matagal ng nasa malayong lugar o yung mga matagal ng hindi natin nakikita. May personal touch ang ganito, tunay na pinag-ukulan ng panahon.

Pangatlo, mahalaga ang sulat para sa pagpapasalamat. Sa ngayon, tila nakakalimutan na ang magandang asal na ito. Ang magpasalamat sa anumang kagandahang loob, o bagay na ating natanggap. Oo, maaari namang i-text na lang, pero iba ang dating kung ito ay nasa traditional letter o card kaya. Usual ito sa pagdalo ng okasyon tulad ng kasal, binyagan, pati na sa paglibing o burol. Ang tagal ng panahon na di ako nakakatanggap ng thank you notes sa pagdalo ko sa kung anu-anong okasyon.

Pang-apat na gamit ng sulat ay sa business. Andiyan ang application letter, letter of complaint, letter of request at marami pang iba. Sa business world, anumang sulat na matanggap ay kinakailangan ang kasagutan. Lalong-lalo na sa mga reklamo, inquiry, at request letters. Hindi pa kumukupas sa business world ang letter-writing.

Ngunit, ang sulat para sa pagmamahal, pagkakaibigan at pagpapasalamat ay tila unti-unti ng napapalitan ng texts, instant messaging at emails. Nothing wrong with these. Eto ang pinakamadaling paraan. Isang pindot lang, nakarating na ang mensahe mo.

Kung ihahambing ito sa traditional letter, mas nakakapanabik ng tunay ang makatanggap ng sulat, card o personal written notes. May personal touch at pinag-ukulan ng panahon – panahon pagpunta sa post office, pag-iisip ng isusulat (may composition!), at siempre may konting gastos din sa stamp, sobre at papel. Truly, a work of art. Sana lang, hindi ito maging abandoned o forgotten art…

Social Markers

add to del.icio.us :: Add to Blinkslist :: add to furl :: Digg it :: add to ma.gnolia :: Stumble It! :: add to simpy :: seed the vine :: :: :: TailRank